home
«
»

Redakcja TYGODNIKA SZYDŁOWIECKIEGO

TYGODNIK SZYDŁOWIECKI. Od 2005 roku mieszkańcy powiatu szydłowieckiego mają swój bezpłatny tygodnik. Czytelnicy otrzymują bieżące informacje z miasta i gmin, tygodniowy program TV, ale również wiele ciekawych ofert reklamowych i ogłoszeniowych. Popularność Tygodnika Szydłowieckiego jest ogromna. Podnosi ją wysoki nakład i atrakcyjność zawartości czasopisma. Redaktor naczelny Jarosław Babicki Zastępca redaktora naczelnego Marek Barański Sekretariat i…

TYGODNIK SZYDŁOWIECKI. Od 2005 roku mieszkańcy powiatu szydłowieckiego mają swój bezpłatny tygodnik. Czytelnicy otrzymują bieżące informacje z miasta i gmin, tygodniowy program TV, ale również wiele ciekawych ofert reklamowych i ogłoszeniowych. Popularność Tygodnika Szydłowieckiego jest ogromna. Podnosi ją wysoki nakład i atrakcyjność zawartości czasopisma.

Redaktor naczelny
Jarosław Babicki

Zastępca redaktora naczelnego
Marek Barański

Sekretariat i Biuro Ogłoszeń
Anna Herka

Redakcja i Biuro Ogłoszeń
ul. Kilińskiego 1a
26-500 Szydłowiec
tel.(048) 617 11 43 e-mail: szydlowiecki@tygodnik.net.pl
napisz do nas

Operator DTP:
Leszek Arczewski